— (elev)Priser —


Verkning shettis

Verkning övriga hästar & ponnysar

(Pris beror på hur långt jag har att åka, och hur många hästar jag får ihop under rutten!)

från 300 kr

från 400 kr

Avskoning

25 kr/sko

Betalning via swish, bankgiro, eller kontanter.


(innehar F-skatt och ansvarsförsäkring)