a spiritual being having a human experience

— MY NATURE — 

Det ligger i min natur att söka efter det naturliga och långsiktigt hållbara. Att urskilja, definiera och förstå grundläggande och långsiktiga behov, och uppfyllande av de samma. 

Jag brinner för samarbete med, och av ödmjukhet för, det av naturen skapade. Inte bara det som med ögat kan skådas, utan kanske framförallt det som inte syns. Det där som bara kan kännas, upplevas och förnimmas. Jag närs av att lära mig mer om det. Det okända!

"Nature is never wrong"

Detta har jag nu förmånen att få tillämpa i mitt arbete med hästar (och deras ägare). Lyssna, känna, kommunicera, titta, studera, lära, forma, balansera och växa tillsammans - varje dag. Hästens hovar berättar så mycket! Liksom deras form, aktion, kropp, rörelse, beteende, blick, ..., och så allt det där som inte syns. Det där som inte går att lägga under mikroskopet, som inte går att mäta, som gör det extra spännande - hästens själ och naturens krypterade meddelanden till oss människor!

Jag heter Tess (Therese) och är född och upvuxen i en småstad i Västmandland.

UTBILDNING från början - den traditionella och rationella basen

Gymnasium: 3-årig NT-teknisk

Universitet: Civilingenjör i Maskinteknik vid LiTH. Inriktning maskinkonstruktion, intresseområde optimering. Examensarbete på Volvo Aero i Trollhättan - Utvecklingsmetodik för en jetmotorstruktur i komposit.

Arbetslivserfarenhet: 10 år som konsult inom försvarsbranschen. Med ämnen och uppgifter såsom driftsäkerhet, tillförlitlighet, kostnadsmedvetenhet, försörjning, resurs- och materieloptimering, LCC, LSC, upphandling, utvärdering, analys, dokumentation, vidmakthållande, underhåll. (Arbetsgivare: Generic, Byss, PeOSAB)
Sommarjobbat och haft praktikperioder på Posten som brevbärare i yngre år, samt på FMV.

HÄSTAR

Hållit på med hästar från ca 9 års ålder. Tidigare ägt varmblod, halvblod, fullblod och angloarab, men har nu äntligen det kallblod jag drömde om som barn!
      Tävlat upp till 120 cm hoppning, och stått i fler inackorderingsstall än jag minns under uppväxt, studietid och arbetsliv runt om i Mellansverige. 

Började traditionellt - på ridskola, sedan privatlektioner, tävlingar och 'med det förenlig verksamhet'. Men det var i själen aldrig min grej. Jag var alltid på jakt efter något djupare. Känslan, kontakt, harmoni, gemenskap - djup.
      Prestations-  och tävlingsskorna ligger sedan länge där dom hör hemma: på hyllan (sedan ca 2009). 

Nu går jag min egen väg! Tar var dag som den kommer, och lär av alla duktiga och fantastiska människor som gått sin egen väg före mig - och som generöst delar med sig av sina erfarenheter och kunskap :)

Hästrelaterade kurser och utbildningar, samt övriga studier:

2013: 3 månader Summer Academy i Danmark,  Akedah/Klaus Ferdinand Hempfling
2018, sept: Grunkurs i verkning, SANHCP
2018, okt: Grundkurs brukskörning, Ryasjö Hästgård
2018, okt: Introduktionskurs i hästmassage, Axelsons Animal Massage School

NUTID

2013 - in infinitum: egna studier. Naturens språk, det undermedvetna, psyket (det personliga och kollektiva), det okända, intution som ledsagare, inre GPS, synkronisitet, Tao, ödet, själen, inre dialoger, upplysning, drömmar, leva med sin omgivning som spegel, as-above-as-below, astrologi, tanken som källa och ursprung till allt vi ser och känner, totalt personligt ansvar, tankens helande (och förstörande) kraft, evolutionen i medvetandet, meditation, kroppsmedvetenhet, kroppsspråk, närvaro, personlighetsAVveckling, med mera med mera... 

ht2018 - ht2019: Hovformsspecialistutbildning, SANHCP
ht2019 - ht2021: Kuskutbildning i Brukshästkörning vid Wången