a spiritual being having a human experience

— MY NATURE — 

Det ligger i min natur att söka efter det naturliga och långsiktigt hållbara. Att urskilja, definiera och förstå grundläggande behov, och uppfyllande av de samma. 

Jag brinner för samarbete med, och av ödmjukhet för, det av naturen skapade. Inte bara det som med ögat kan skådas, utan kanske framförallt det som inte syns. Det där som bara kan kännas, upplevas och förnimmas. Jag närs av att lära mig mer om det. Det okända! 

"Nature is never wrong"

Det där som inte går att lägga under mikroskopet, som inte går att mäta, som gör livet spännande - människans och hästens själ, och naturens krypterade meddelanden till oss människor!

Jag kallas Tess och är född och upvuxen i en småstad i Västmandland.

BAKGRUND - den traditionella 

Gymnasium: 3-årig NT-teknisk

Universitet: Civilingenjör i Maskinteknik vid LiTH. Inriktning maskinkonstruktion, intresseområde optimering. Examensarbete på Volvo Aero i Trollhättan - Utvecklingsmetodik för en jetmotorstruktur i komposit.

Arbetslivserfarenhet: 10 år som konsult inom försvarsbranschen. Med ämnen och uppgifter såsom driftsäkerhet, tillförlitlighet, kostnadsmedvetenhet, försörjning, resurs- och materieloptimering, LCC, LSC, upphandling, utvärdering, analys, dokumentation, vidmakthållande, underhåll. (Arbetsgivare: Generic, Byss, PeOSAB)
Sommarjobbat och haft praktikperioder på Posten som brevbärare i yngre år, samt på FMV.

~

Hållit på med hästar från ca 9 års ålder. Tidigare ägt varmblod, halvblod, fullblod och angloarab. Tävlat upp till 120 cm hoppning, och stått i fler inackorderingsstall än jag minns under uppväxt, studietid och arbetsliv. Provat på ridskola, privatlektioner, tävlingar och 'med det förenlig verksamhet'. 

~

Men det var i själen aldrig min grej. Jag var alltid på jakt efter något djupare - vad jag än gjorde. Känslan, kontakt, harmoni, gemenskap - djup och mening. 

Prestations-  och tävlingsskorna ligger sedan länge där dom hör hemma: på hyllan. Tillsammans med mycket annat jag gjorde förr utan att riktigt vilja eller veta varför!   

SEDAN OMVÄRDERANDE AV LIVET och mig själv:

2012 - in infinitum: studier i och om mig själv, och livet själv. Naturens språk, det undermedvetna, psyket (det personliga och kollektiva), det okända, intution som ledsagare, inre GPS, synkronisitet, Tao, ödet, själen, inre dialoger, upplysning, drömmar, leva med sin omgivning som spegel, as-above-as-below, astrologi, tanken som källa och ursprung till allt vi ser och känner, totalt personligt ansvar, tankens helande (och förstörande) kraft, evolutionen i (under)medvetandet, meditation, kroppsmedvetenhet, kroppsspråk, närvaro, personlighetsav- och ut-veckling, med mera med mera... 

2013: 3 månader Summer Academy i Danmark, Akedah/Klaus Ferdinand Hempfling 

ht2018 - ht2019: Hovformsspecialistutbildning, SANHCP
ht2019 - ht2021: Kuskutbildning i Brukshästkörning vid Wången