Let Us together bring the Horse (and ourselves) back (closer) to their (and our own) Nature !

— HOVFORMSSPECIALIST (under utbildning) —


Verkningar till elevpris.

Flexibelt arbetsområde, med utgångspunkt Västmanland/Bergslagen/Mälardalen 

(innehar F-skatt och ansvarsförsäkring)

Jobbets "baksida" :)
Jobbets "baksida" :)
Stoooora kunder.
Stoooora kunder.
Mindre kunder.
Mindre kunder.
Kramar värmer <3
Kramar värmer <3

(sidan är designad för datorskärm)